2129 - Ericeira (Terminal) - Lagoa (Colégio Miramar)

Informações

Nº Carreira: 2129

Carreira: Ericeira (Terminal) - Lagoa (Colégio Miramar)

Horários

Lagoa (Colégio Miramar) - Ericeira (Terminal)

Segunda a sexta

18:05

Percurso

Lagoa (Colégio Miramar) - Ericeira (Terminal)

 • 0 -
 • 1 -
 • 2 -
 • 3 -
 • 4 -
 • 5 -
 • 6 -
 • 7 -
 • 8 -
 • 9 -
 • 10 -
 • 11 -
 • 12 -
 • 13 -
 • 14 -
 • 15 -
 • 16 -
 • 17 -
 • 18 -